Ouderparticipatie is een van de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. In het kader van deze ouderparticipatie organiseert, coördineert en ondersteunt de Ouderraad activiteiten op school, die buiten het onderwijsprogramma van de school vallen, maar de school nóg een stuk leuker maken voor de kinderen. Zij doet dit in samenwerking met het team en met hulp van veel enthousiaste hulpouders. Activiteiten van de Ouderraad zijn bijvoorbeeld de organisatie van de schoolfotograaf, Pica Typen en de avond4daagse, de coördinatie bij de voorbereiding en viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen en het zomerfeest, maar ook bij schoonmaak- en klusdagen en de begeleiding bij excursies en ondersteuning van de ICT.

De financiële ondersteuning voor al deze activiteiten komt uit de vrijwillige ouderbijdrage, die de Ouderraad jaarlijks van de ouders vraagt. 

In tegenstelling tot de MR heeft de OR geen formele status in de organisatiestructuur van Het Spoor.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties, mail de OR of zoek contact met een van de OR-leden.

Gerelateerde berichten